UCC Törvény 2012-12-25.-én. Eltörölte az Adósságokat!  Valamint az összes Bank, Kormány és Nagyvállalat működési engedélyét végleg! visszavonta

Adósságok ELTÖRÖLVE TÖRVÉNYESEN, de CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET ÉRVÉNYESíTENI!

INTRUM JUSTITIA állítólagos behajtó kioktatása az UCC törvényről!

SZABAD akarsz lenni vagy továbbra is RABSZOLGA? Add tovább ezt a videót, hogy minél többen és minnél hamarabb alkalmazhassa minden Igaz Magyar!

Amíg nem ismered fel önmagadat addig azt csinálnak veled, amit akarnak mert mindenben együttműködsz fektétel nélkül!

A félművelt emberek FÉL-ELEMBEN tartása a legfontosabb, hogy ne derüljön ki a VALÓS-ÁG !

MINDENKI VEGYE KI A PÉNZÉT A BANKBÓL MERT HAMAROSAN MÁR NEM FOGJA TUDNI! AKI NEM HISZI MAJD TAPASZTALJA! ÉN SZÓLTAM!!!

Az emberek tudatszintje és a félelmük mértéke van tesztelve, "korona vírussal" Valamint az, hogy mennyire lehet őket a TELE-VÍZIÓVAL irányítani és manipulálni!

Mindeki vegye ki a pénzét a bankból amíg még kiadják neki!

UCC Törvényekkel, a Makói Járásbíróság 2019-12-20.-án kreált (részleges gondnokság alá helyzés) egyébként is érvénytelen állítólagos ítéletének megsemmisítése!

Amennyiben nem ad rá 20 napon belül hivatalos cáfolatot az UCC rendszerébe bejegyezve, akkor elfogadottnak tekintendő! Ami nem valószínű mert ahhoz vagy 50 db UCC dokumentumot kellene megcáfolnia az UCC rendszeréből! 

 

2. fokú kamu tárgyalási kísérlet! Ez az állítólagos bísó sem igyekszik cáfolni az áttalam beadott nyilatkozatokat! Majd a tárgyaláson akarna válaszolni, de mire ha már a saját érvénytelenségét sem vitatja!?

2. fokú kamu tárgyalás elmarad a kamu korona vírus miatt?!

UCC, a TÉNYEK feltárása 2020-01-23.

Megosztásokat kérek tőletek! KÖSZÖNÖM! Boldogan tudatom veletek, hogy elértük azt a szintet amikor már nem tudják a szőnyeg alá söpörni az UCC Nemzetközi Törvények érvényességét, mivel olyan sokan küldtétek el az UCC-s nyomtatványokat, hogy kezdenek becsinálni! Tagadni nem tudják, Cáfolni nem tudják

A Magyar Köztársaság nevében kihirdetett KAMU ÍTÉLET! Bár a papíron nincs feltüntetve az sem, hogy melyik állam nevében de a videó 39 perc 9 másodpercénél bárki meghallgathatja! l

2. oldal

3. oldal

4. oldal

5. oldal

6. oldal

7. oldal Aláírás nélkül és elektronikus aláírás sincs rajta, valamint nincs feltüntetve, hogy a Magyar Köztársaság nevében!

Az UCC Elörölte az adókat és adósságokat! Ezért jobban félnek tőle mint a tűztől! Alkalmazzátok minél többen és saját maguk elmenekülnek!

Ezt a videót annak ajánlom akikben még kételyek az UCC Törvények érvényességét illetően! Ez a "bíró" 2014-óta nem tudja cáfolni az UCC érvényességét de mégis azért akar gondnokság alá helyezni mert az UCC-re hivatkozva védem magam ellenük! Ráadásul az összes résztvevő az UCC-ben bejegyzett ADÓSOM!

Felolvasott szóbeli nyilatkozatom 2019-02-20. 1. oldal

Szóbeli nyilatkozatom 2019-12-20. 2. lap

Szóbeli nyilatkozatom 2019-12-20. 3. oldal

Szóbeli nyilatkozatom 2019-12-20. 4. oldal!

UCC ! Kiút a Tudati Válságból! Adók, Adósságok, Büntetések, mindenkinek ELTÖRÖLVE !

UCC! Kiút a TUDATI VÁLSÁGBÓL! https://www.youtube.com/watch?v=z5JM45T1iKQ... Azoknak, akik szeretnének tenni magukért és egy új épületet, oktatók tartok szinte minden héten Makón, 10-11 órás kezdéssel! Adjátok tovább egy mindenki számára igaz Magyarnak! Telefonszám: 06-20-511-9651 Herédi Mihály

UCC az Aranykor kapuja.

Minden kilakoltatás azonnal megállítható, ha időben alkalmazzátok az UCC Törvényeit!

www.uccnemzetkozitorvenyrendelet.com

Minden héten csütörtökön és pénteken vagy szombat, vasárnap telefonos egyeztetéssel oktatásokat tartok, UCC nyomtatványok kitöltését, számlázást és fizetési felszólítások kitöltésének megtanítása bárkinek aki már felébredt és tenni akar valamit a saját és népe érdekében! 06-20-511-9651 Herédi Mihály

Akkor lesztek szabadok ha képesek vagytok felfogni és alkalmazni az UCC Törvényeit!

Egyik bíró sem tudja megcáfolni az UCC érvényességét! Mégis próbálják megtéveszteni az embereket!

Minél többen alkalmazzátok annál hamarabb lehet elzavarni, a vérszívó karvalyokat !

@Áldott Szép Napokat Minden Igaz Magyarnak! Az ébredés elkezdődött, és egyre többen kezdik alkalmazni, valamint megérteni és elhinni, hogy valójában egész életében becsapták és kihasználták! A választás csakis rajtad múlik és senki nem fogja helyetted megtenni ha te magad nem hiszel benne! Minden egyéb eddigi lehetőséget el kell felejtenetek, hogy felébredhessetek tudati szinten is! Javaslom, hogy nézzetek meg több olyan videót ahol csak az UCC érvényességét bizonyítjuk, annak érdekében, hogy EMBER TÁRSAINK is alkalmazhassák és kiállhassanak mellette! Falvakból, Városokból az egész ország területéről várom a felébredtek jelentkezését, hogy összekapcsolhassalak benneteket és tudjatok egymásnak is segíteni és legyen hová fordulniuk azoknak akik segítségre szorulnak! Ezzel minden kilakoltatás megállíthatóvá válik mivel véglegesen eltörlésre került törvényesen minden adósság! Várom a segíteni akarókat és a segítségre szorulókat egyaránt! UCC oktatásokra is lehet jelentkezni mert minden héten 1-2 oktatást még betudok iktatni az életembe a többi tennivalóm mellett! Ezeken részletesen átbeszélünk mindent és megtanítom, hogy hogyan kell kitölteni az UCC-s nyomtatványokat, számlákat, fizetési felszólításokat amivel már nektek tartozik az a személy aki eddig tőled követelt fizetési hajlandóságot! Ő lesz az adósod és nem kevés összeggel! Ez is hihetetlennek hangzik, és ezért is lényeges a pontos alkalmazás. Mivel csakis akkor lesz behajtható rajtuk ha pontosan követjük a szabályokat! Várom a felébredtek és az ébredni akarók jelentkezéseit egyesítés céljából, hogy ki melyik részén az országnak akarja felvállalni az UCC törvényeit, hogy segíthesse a többiek ébredését is!? Herédi Mihály 06-20-511-9651 email: ucctorvenyek@gmail.com

www.op.harmoniaban.org www.uccnemzetkozitorvrendelet.hupont.hu

Az ember és a személy kapcsolata azaz kísérlet egy társadalmi szintű fatális félreértés tisztázására A római jogban használt bizonyos kulcsszavaknak sajátos, a köznyelvtől adott esetekben lényegesen eltérő meghatározásaik vannak. Ezért van az, hogy bizonyos hivatalos levelekben, főleg a bíróságiakban, a köznyelvtől eltérő, néha meglehetősen szokatlan szóhasználatokkal találkozunk. Természetesen, egy jól kimunkált jogrendszerben ennek így is kell lennie, lássuk mit mond erről a kánonjog Erdő Péter fordításában: 36. kán. 1. §. "A közigazgatási intézkedést a szavak sajátos jelentésének és az általános szóhasználatnak megfelelően kell értelmezni; kétség esetén azok, amelyek perre vonatkoznak, büntetés kilátásba helyezésével vagy büntetés kiszabásával kapcsolatosak, a személy jogait korlátozzák, mások szerzett jogait sértik, vagy a törvénnyel szemben magánszemélyek javára intézkednek, szorosan értelmezendők; a többiek tágan." Vajon egy bármilyen jogrendszerben mely kérdés megválaszolása nélkülözhetetlen? Leginkább az, amelyik megmondja, hogy valaki, vagy valami beletartozik-e az adott jogrendszerbe, tágabb értelemben, a törvény vajon kire, vagy mire vonatkozik? Nos, a társadalmi ügyeinkben ezért talán az egyik legfontosabb dolgunk eldönteni, hogy az emberre vonatkoznak-e egyáltalán az állami törvények. Azért olyan fontos megkülönböztetnünk az embert az állami jogban használt személy fogalmától, mert mint látni fogjuk, bár az ember egyértelműen NEM azonos a törvényekben használt személy fogalommal, ennek ellenére mégis azt tapasztaljuk, hogy a hivatalok az ember kifejezett hátrányára, az embert következetesen azonosítják a személy fogalommal. Bíró Endre „SZÓTÁR A JOGHOZ” (továbbiakban: SZAJ) című könyve nem tartalmazza sem az ember, sem pedig a személy meghatározását. -> ember: (SZAJ) hiányzik -> személy: (SZAJ) hiányzik Azt tudjuk, hogy a római jogban a személynek feltétel nélkül vannak jogai és kötelezettségei, azaz, az ún. jogalany mindig a személy, hiszen a törvények erről szólnak. Ezzel szemben például a hivatalok által jelenleg hatályosnak tekintett 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:1. § (1) szerint "Minden ember jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek." és itt a "lehetnek" szón van a hangsúly, ezt pedig csakis úgy lehet értelmezni, hogy az emberhez csupán feltételesen lehetnek hozzárendelve jogok és kötelezettségek, azaz, az ember jogalanyisága feltételes. Következésképpen az ember nem lehet azonos a törvények szerinti személlyel. Figyeljük meg, hogy bár az ember jogalanyisága feltételes, a feltétel konkrét megadása azonban hiányzik. Ez a jogszabályi "hiányosság" azonban nem lehet véletlen, hanem inkább - mint majd látni fogjuk - egy alaposan megtervezett logikai útvesztő fontos alapköve lehet. Mint láttuk, a Ptk. 2:1.§ (1) bekezdés állítása szerint az embereket két csoportra oszthatjuk, az egyik csoport tagjainak ugyanis adott esetben vannak jogai és kötelezettségei, míg a másik csoport tagjainak nincsenek. Vajon honnan tudhatjuk, hogy adott esetben mi melyik csoportba tartozunk? A tapasztalat szerint ab ovo feltételezzük, hogy a törvények minket köteleznek, de vajon ezt a feltételezésünket milyen tényekkel tudjuk alátámasztani? Pontosabban fogalmazva: miből gondoljuk, hogy a törvények köteleznek minket? A válasz a római jogban az ún. "jogi fikció" teória használatában rejlik, ami lényegében nem más, mint a valótlanság valóságként való elfogadása. Vicces, igaz? Ki hinné!? Pedig ez bizony így van és pedig véresen komoly. Az állami hivatalok feltételezik rólunk, emberekről, hogy mi azonosak vagyunk egyféle fiktív személlyel, mi pedig ezt kételkedés nélkül elhisszük nekik és eszerint is viselkedünk. What is LEGAL FICTION? Believing or assuming something not true is true. Used in judicial reasoning for avoiding issues where a new situation comes up against the law, changing how the law is applied, but not changing the text of the law. (What is LEGAL FICTION? - Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed.) (Fordítás: Mi a jogi fikció? Abban való hit, vagy feltételezés, hogy valami igaz, ami nem igaz. Jogi érvelésben használják a törvénnyel szemben felmerülő problémás helyzetek elkerülésére, megváltoztatva a törvény alkalmazását, de a szövegét nem.) Lássunk egy példát arra, hogy vajon milyen helyzet lehet "problémás" egy jogi érvelésben? Tegyük fel, hogy a bank egy fiktív, ún. banki hitelből származó adósságot szeretne behajtani olyan emberen, aki nem tartozik abba a csoportba, akiknek kötelezettségei vannak. Ugyanis a törvényekben csupán az áll, hogy a "személyeknek" vannak kötelezettségei és nem pedig az embereknek. A jogalkalmazó tehát keresi a lehetőséget, hogy az emberből valahogyan személyt lehessen csinálni, aki így már a megfelelő csoportba fog tartozni, és akire ezután már lecsaphat a törvény erejével és bevasalhatja rajta a banki követelést. Nos, a komikus helyzet valójában az, hogy bár az állami törvények emberre nem vonatkoznak, valamint az állami hivatalok (és ide tartoznak a bíróságok is) tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy az élő ember egyáltalán nem fikció, mégis, ha az élő ember, bár tudatlanságból, mégis a saját jószántából magát fiktív személynek (pl. legelső sorban állampolgárnak) igazolja, ezt a valótlanságot az állami hivatalok valónak fogadják el és ettől kezdve az embert a törvény hatálya alá tartozó fikcióként fogják kezelni. Ha végigkeressük a törvényeket az "ember" szóra, akkor kiderül, hogy mindenütt az ember tiszteletéről és az ember védelméről találunk dolgokat és még csak véletlenül sem találunk az ember számára előírt kötelezettségeket. Ilyenre példák: Az emberi lét alapja az emberi méltóság. Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz. Az élő ember és egy fiktív dolog közötti alapvető különbség, hogy szemben a fiktív dolgokkal, az embernek vannak élményei - úm. érzékelés (fizikai), érzés (érzelmi), gondolkodás (mentális) és megérzés (szupra-mentális, tudatalatti), és ezeknek az élményeknek a megjelenését törvényekkel szabályozni nem lehetséges. Tanulság: a döntés a mi kezünkben van: ha azt kívánjuk, hogy ne mi szolgáljuk az államot, hanem inkább engedjük végre, hogy az állam szolgáljon dolga szerint minket, akkor kezdjünk el élni emberi minőségünkben és például, többé ne igazoljuk magunkat élettelen fikciónak! Jótanács: soha ne álljunk ellenségesen a világhoz! A harag, a gyűlölet, vagy akár a bosszúvágy is, akadályoz minket a dolgok helyes felismerésében. Ellenben, ha az érdeklődés kifejezett szándékával fordulunk a nekünk ártó dolgok felé, akkor lehetőséget adunk magunknak azok megismeréséhez és legyőzéséhez.

Áldott Szép Napokat Minden Ébredő Igaz Magyarnak!
Egységbe kell állnunk és kitartani az igazság mellett, elítélve az igazságtalanságot! Az UCC Törvény azért jött létre, hogy az ébredni akarókat és a felébredteket segítse! Ez lesz mindenkinek a VALÓS MEGOLDÁSA!

Első videóm, az UCC-ről, amit sokan képtelenek elhinni is, vagy könnyen hagyják magukat lebeszélni!

Tudati válságban gondolják sokan, hogy ők szabadok! Ez sajnos nagy hazugság!

UCC jogorvoslat mindenkinek akik felébredtek! www.uccnemzetkozitorvrendelet.hupont.hu 

2012-12-25.-én Nagyon becsaptak minden Embert a Föld nevű Bolygón! Elfelejtettek szólni, hogy MINDEN ADÓSSÁGOT ELTÖRÖLTEK, VISSZAVONTÁK A BANKOK, KORMÁNYOK ÉS NAGYVÁLLALATOK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉT! OPPT, UCC dokumentumaiba foglalt egyetemes és Nemzetközi Törvény 2012 év végén Elrendelte a Bankok, Kormányok kizárását! A Bankok kizárása megszünteti az adósságokat! A törölt "kormányokiratok" megszüntették a jogellenes Adókat, Jogszabályokat és az összes bíróságot, végrehajtókat, stb.... Sokan még mindig nem is hallottak róla de sokan vannak olyanok is akik nem merik elhinni sem! Most itt a lehetőség, hogy felszámoljuk őket ha mindenki csak erre az UCC Törvényekre hivatkozik és Alkalmazza, valamint nem hagyja magát kinevetni és hivatalos cáfolat ellenére kirabolni! Rendszeresen tartok minden héten tanfolyamokat, aminek a keretén belül mindenkit megtanítok a nyomtatványok helyes kitöltésére, számlázás helyes módjára, valamint a fizetési felszólítások kitöltésére! Ezen kívül a teljes folyamatot átbeszéljük! Minden résztvevőnek kitöltök egy nyomtatványt INGYENESEN. + Kv. Üdítő, Egyébként minden beadványt, 5e Ft-ért töltök ki bárkinek!  A létszám korlátozott, mert csak 10-12 emberrel tudok egyszerre foglalkozni és azokkal tökéletesen megértetni!

SENKIT NEM LAKOLTATHATNAK KI HA IGAZOLJA, HOGY NEKI NINCS TARTOZÁSA, MERT TÖRVÉNYESEN ELTÖRÖLTÉK! LEHET, HOGY SOKAKNAK ELSŐRE HIHETETLEN DE AMIKOR ELKÜLDITEK ÉS SENKI NEM TUDJA MEGCÁFOLNI AKKOR MAJD ELHISZITEK!

A tanfolyamra telefonos egyezetetéssel lehet jelentkezni a

06-20-511-9651 számon. Részvételi díj: 10e Ft/fő 

Következő tanfolyam: Bármikor lehetséges előzetes egyeztetés után!

Helyszín: Makón a házunkban!

Kezdések: Általában 10 vagy 11 óra.

Üdvözlettel: Herédi Mihály

UCC 1-308 §

OPPT, UCC dokumentumaiba foglalt egyetemes és Nemzetközi Törvény 2012 év végén Elrendelte a Bankok, Kormányok kizárását! A Bankok kizárása megszünteti az adósságokat! A törölt "kormányokiratok" megszüntették a jogellenes Adókat, Jogszabályokat és az összes bíróságot, végrehajtókat, stb....

Ottroba rohadék László Szegedi állítólagos végrehajtó első felszólítása!

Hebeg-Habog a rohadék de nem meri leírni a saját nevét sem!

Ottroba László, Szegedi állítólagos végrehajtó, tud az UCC Törvényről és szándékosan okoz kárt!

Jogellenes Kilakoltatás 2019-05-28.-án NEM LÉTEZŐ TARTOZÁSRA hivatkozva!

Jogalap nélküli kilakoltatás!

Igazoltan nincs adóssága a tulajdonosnak de a rendőröket nem érdekli!

Akinek nem lenne világos az UCC törvények létezése és érvényessége!

Ezt tudjátok már?

2019-05-28 Ottroba rohadék László, állítólagos végrehajtó és az állítólagos Help24 Kft. faszkalap képviselője, aki nem vette észre a kamerát és az elején elárulja a nevét de a későbbiekben már azt sem meri. Valamint a korrupt és tudatlan rendőrök kényszerítésével, akik még a gázspray használatát is igénybe vették a fegyvertelen Magyar Emberekkel szemben! Megbilincselték a házigazdát és egy neki segítő Igaz Magyar testvérünket, miután lefújták őket gázspray -vel. Ezután bevitték őket a szegedi rendőrségre, ott megfenyegették őket, hogy ha nem írják alá, hogy semmilyen sérülésük nem keletkezett, akkor nem engedik el őket, és 72 órán át fogva tartják őket! Az állítólagos rendőr vezető sem vette észre a kamerát és azt nyilatkozta, hogy akkor is a köcsög végrehajtónak segítenek, ha törvénytelen az Ottroba geci felkérése, mert nincs módjukban felülbírálni az utasítását! Milyen országban élünk ha a rendőrök is a bűnözőket védik és képesek bármire, akkor is ha tudják, hogy a tulajdonosnak semmilyen tartozása nincs? FELÉBREDTEK VÉGRE VAGY LESZARJÁTOK AZ EMBERTÁRSAITOKAT? Nem siránkozni kell, hanem az UCC törvényt kell mindenkinek alkalmazni! www.op.harmoniaban.org

www.op.harmoniaban.org/jogi-valtozasok

ÁLLíTÓLAGOS VÉGREHAJTÓ magyarázkódása de a saját érvényességét sem igazolja!

Ezt kell tenni mindenkinek, hogy kiderítse, hogy eltörölték-e az adósságát!

UCC Tájékoztató Szolnokon!

Továbbra sem tudja az állítólagos kormány egyik szervezete sem cáfolni az UCC érvényességét, Magyarországon!

Posta Imre is kezdi elhinni az UCC érvényességét!

Az alkotmányos ellenállással és Hajnal János csapatával nem kell foglalkozni mert azok azóta is lebeszélik az embereket az UCC alkalmazásáról! Videóban látható, hogy inkább átadja a felszólalás lehetőségét, amikor meglátta, hogy én is ott vagyok, akiről azt terjeszti, hogy nem kell rám hallgatni!

Hallgassátok meg mert érdekes dolgokat hallhattok!

Adósságok Eltörölve!

Hihetetlen de IGAZ!

UCC 1-308§

Alkalmazni kell mindenkinek ezerrel!

Aki nem hiszi, járjon utána! www.uccnemzetkozitorvrendelet.hupont.hu

Ha ez sem üti ki a biztosítékokat nálatok akkor valóban menthetetlenek vagytok és megérdemlitek a sorsotokat!

Mindenki eldöntheti, hogy kinek és miért fizeti az állítólagos adóit, de akkor ne siránkozzatok hanem zavarjuk el a nyakunkra telepedett zsidó bandát!

Ezt ki tudta eddig?

There is no video clip yet

Makói Kormányhivatal és Földhivatal vezetője is azt ígéri, hogy válaszolni fog de a mai napig sem tette meg!

A Makói hivatalvezetők egyike sem tud még reagálni sem az UCC törvények érvényességére! www.op.harmoniaban.org/jogi-valtozasok

Elek Róbert, állítólagos Makói Földhivatal beteg vezetője!

A mai napig nem válaszolt, pedig azt ígérte !

Annyira nem tudják cáfolni az UCC Törvény érvényességét, hogy inkább azt állapították meg minden vizsgálat nélkül, hogy elmebeteg vagyok valószínűleg!

Semmilyen vizsgálat nem történt de ők az "orvosok" vagy nem ?

NAV-os állítólagos végrehajtók elmenekülése!

10 nap múlva bejelentés nélkül jöttek vissza ötöd magukkal és hoztak magukkal 2 faszkalap rendőrt!

10 napja elmenekültek, most hoztak magukkal segítséget, de hiába!

Navosok is rendőrökkel védetik magukat!